Staff
Managerial Staff
Managerial Staff
Medical Personnel
Medium Personnel

Abdurrahim Idrizi

Founder & CEO

Dr. Fatime Shkodra

Spec. e Mjekësisë Familiare

Miradije Statovci

Kryeinfermiere

Sadedin Shujaku

Përfaqësues për çështje financiare

Copyright © 2010 Poliklinika-Galaxy.com. All Rights Reserved.