Galaxy - Për ne
Investimet Tona
Për ne
Kualitet dhe Standarde Medicinave
Investimet Tona
Fjale nga menaxhmenti

Poliklinika Galaxy, në vitin 1990
Në fillim investimet kanë qenë në aparaturë mjekësore dhe në laboratorë,

 • Një Sall Operacioni,
 • Salla e Lindjes
 • Komplet jena pajisë me aparaturë për diagnozë
 • Laboratori
 • Rëngën

Pas vjedhjes dhe shkatërrimit nga shteti Serbisë, përsëri arritëm të konsolidohemi dhe me investime familjare arritëm të kompletohemi me aparaturë më moderne si Q,D,T, do të thotë Qendra Diagnostiko Terapeutike me këto shërbime:

 • Mjekësia Familjare,trajtim,edukim,dhe promovim të shëndetit,
  Pediatria
 • Kirurgji, me anestezion lokal
 • Gjinekologji
 • Oftalmologji, vizita dhe përcaktimi dioptrisë kompjuterike,
 • Mjekësia interno,EKG,Stres test Ergometrik me Traedmill,Holter monitorin 24 orësh i punës të Zemrës,monitorimi 24 orësh i tensionit arterial,spirometri
 • Laboratori i përgjithshëm dhe Biokimikë
 • Neoropsikiatri

Stafi, mjekët e Poliklinikës janë përcaktua tu plotësojnë kërkesat e pacientëve në ofrimin e shërbimeve shëndetësore, gjithashtu edhe bartjen e pacientëve nga një vend në një qendër tjetër. Ofrojmë shërbime onë-stop.
Ky është një staf që sipas mundësive ritet për çdo ditë, e përbëjnë mjekët e përgjithshëm, mjekët Familjarë, specialistë të specializimeve të ndryshme

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.