Galaxy - Për ne
Kualitet dhe Standarde Medicinave
Për ne
Kualitet dhe Standarde Medicinave
Investimet Tona
Fjale nga menaxhmenti

Poliklinika ,,GALAXY,, menjëherë pas lufte, që nga viti 2000 vazhdon të ushtron veprimtarin e vetë më një kapacitet të plotë ofron shërbime shëndetësore dhe mundohet të përshtatet kushteve dhe nevojës.

Poliklinika ,,GALAXY,, është themelua në dhjetorë 1989 i cili është njohur nga gjithë qytetet dhe banorët e Kosovës.
Është e licencuar nga Ministria e Shëndetësisë si Qendër Diagnostiko Terapeutike ,,GALAXY,, Prishtinë, në numrin rendorë Nr.i Licencës/ 05/152,
data e lëshimit 01-02-2007.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.