Sherbimet
Barnatorja

Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrik?
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

* Ph.Haki Ejupi
* Tek.Shqipe Rexhepi

The pharmacy is in our policlinic, and it provides a large number of pharmaceutical articles.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.