Sherbimet
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik

Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrik?
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

Medical crew:

* Enver Bunjaku

* Sali Metolli

* Antigona Nikqi

Operations :

* SE, hemogram.f.leukocytes, thrombolytic, k.bloodshed, k.coagulation, urine, glycemy, urea, creatinine, cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, AST, ACT, bilirubin direct, bilirubin total, Potassium, Uric Acid, G.GT, amylases, phosphatase alkaline, fibrinogen, C.R.p, R.F.ASTO, Iron (Fe+), albumines, proteins .

Equipment:

* microscope,
* refletron,
* photometer ,
* klinikon2010,
* hematocritic spinner,
* biochemical spinner.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.