Sherbimet
Mjekësia e përgjithshme

Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrik?
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

Medical crew:

* Dr.Hasan Ibrahimi

* Dr.Fatime Shkodra

Interventions:

* general examinations of adults, children
* gynecological examinations
* small surgical interventions
* reanimations
* ultrasound
* rontgen screening.

Equipment:

* EKG,
* Pressure meter,
* Ultrasound aparatus,
* Otoscope,
* Negatoscope.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.