Sherbimet
Oftalmologjia

Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrik?
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

Medical crew:

* Dr.Hakif Sadiku
* Dr.Sanije Gashi

Interventions:

* Computerized measurement of refractal anomalies,
* Diagnostic and treatment of pathologies of the eyelids and the front part of the eye ,
* Surgical interventions of the eyelids after wounds (suture) ,
* Examination of the fundus with direct ophthalmoscope .

Equipment:

* autocheratorephracometer ,
* lenses toolkit and optatype,
* direct ophthalmoscope.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.