Sherbimet
Urologjia

Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrik?
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

Medical crew:

* Dr.Mustafa Xhabiri- Urolog

Interventions:

* urological medical check-up ,
* USG,
* placement of urinary bacteria ,

Uro-surgical interventions :

* circumcision,
* nepbretomia operations ,
* pylolethotomia,
* urelerolethotomia,
* cystalethotomia,
* prostataedomia,
* scrotum operations,
* retention of testes,
* hermiectomy ,
* vaginal,
* varieocelectomia,
* manipulation of wounds and cuts.

Equipment:

* USG,
* urinary catherer,
* operation room,
* ambulance brochures.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.