Stafi
Speciale
Stafi menaxhues
Personeli mjekesor
Personeli i mesem

Poliklinika Galaxy në Prishtinë përveq vizitave të përgjithshme bënë edhe egzaminime specialistike dhe subspecialistike. Kohëve të fundit ka siguruar teknologji bashkohore mjekësore. Ky është avansim i madh në ekzaminimin e sëmundjeve të zemrës.

Për ta verifikuar rezervën koronare të zemrës (furnizimin e muskulit të zemrës me gjak) aplikon Stres Elektrokardiografinë-Ergometrinë me Traedmill të teknologjisë më të re dhe kështu rastet që kanë dhimbje në gjoks kanë mundësi të detektohen me kohë dhe në këtë mënyrë të preventohen komplikimet që mund të i jep sëmundja iskemike e zemrës. Edhe gjendjet e verifikuara me infarkt të përjetuar egzaminohen me qëllime të rehabilitimit të tyre me kohë.

Gjithashtu si risi në këtë Poliklinikë ështe siguruar dhe po aplikohet monitorimi 24 orësh i ritmit të zemrës me qëllim që me kohë të zbulohen edhe format e rënda të aritmive e pastaj me terapi adekuate ato të preventohen. Këto egzaminime i kryejnë mjekët specialist me eksperiencë të gjatë në këto hulumtime.

Speciale

Poliklinika Galaxy në Prishtinë përveq vizitave të përgjithshme bënë edhe egzaminime specialistike dhe subspecialistike. Kohëve të fundit ka siguruar teknologji bashkohore mjekësore. Ky është avansim i madh në ekzaminimin e sëmundjeve të zemrës. Për ta verifikuar rezervën koronare të zemrës (furnizimin e muskulit të zemrës me gjak) aplikon Stres Elektrokardiografinë-Ergometrinë me Traedmill të teknologjisë më të re dhe kështu rastet që kanë dhimbje në gjoks kanë mundësi të detektohen me kohë dhe në këtë mënyrë të preventohen komplikimet që mund të i jep sëmundja iskemike e zemrës. Edhe gjendjet e verifikuara me infarkt të përjetuar egzaminohen me qëllime të rehabilitimit të tyre me kohë. Gjithashtu si risi në këtë Poliklinikë ështe siguruar dhe po aplikohet monitorimi 24 orësh i ritmit të zemrës me qëllim që me kohë të zbulohen edhe format e rënda të aritmive e pastaj me terapi adekuate ato të preventohen. Këto egzaminime i kryejnë mjekët specialist me eksperiencë të gjatë në këto hulumtime.

Me rastin e 14 vjetorit te themelimit të Entit Shëndetësor “Galaxy” është organizuar një koktel rasti.

Klikoni këtu për fjalimin e mbajtur nga Z. Abdirrahim Idrizi për nder të këtij rasti.Vizitoni Foto Galerinë tonë për më shumë foto.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.