Stafi
Dr. Safete Hoxha-Kelmendi – Spec. Pediater
Stafi menaxhues
Personeli mjekesor
Personeli i mesem
Datëlindja: 09.09.1957 Junik-Decan , Kosovë
Adresa: Ulpiana P + 8/2 , Nr. 2 , Prishtinë, Kosovë
Tel: + 381 38 551 392 Mob. 044/183 361

Edukimi:

1971 1975 Shkollën e mesme në Pejë, Kosovë

1976 1984 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Mjekësisë , Prishtinë

Kosovë Titulli Doktor i Mjekësisë

1993 1996 Qendra Klinike Universitare, Prishtinë , Kosovë

Klinika e Pediatrisë Specializant i Pediatrisë

1996 1997 Universiteti i Beogradit, Fakulteti i Mjekësisë,Beograd

Specializim pasuniversitare në ” Klinika e Pediatrisë-

Tirshova” , Beograd Titull Specialist Pediatër

Eksperienca:

1984 1987 Spitali per sëmundjet e mushkërive, Pejë, Kosovë

Mjek i Përgjithshëm

1987 1993 Shtëpia e shëndetit, Dispanzeria Pediatrike , Prishtinë, Kosovë

Mjek i përgjithshem

1993 1996 Qendra Klinike Universitare, Prishtinë , Kosovë

Klinika e Pediatrise Specializant i Pediatrisë

1996 1997 Qendra Klinike Universitare, Beograd

“Klinika e Pediatrisë Tirshova”

Specializant ne vitin e katert te specializimit pasuniversitare

1997 sot Shtëpia e Shëndetit, Prishtinë, Kosovë Qendra e

Mjekësisë Familjare nr. V- Dardania Dispanzeria

Pediatrike Specialist Pediatër

2001 sot Poliklinika “Galaxy”

Specialist Pediatër

Si anetarë i Shoqatës se Pediatërve te Kosovës e licencuar me 14.05.2002 nga

Ministria e Shendetësisë , kam marrë lavdata, mirënjohje, kam pasur punime në

seminare, simpoziume dhe kongrese të mbajtura ne Kosovë dhe jashtë saj. Njohës i

gjuhës angleze.

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.