Stafi
Dr Arsim Gashi
Stafi menaxhues
Personeli mjekesor
Personeli i mesem

Edukimi :

(1997-2001) Universiteti i Prishtines – Fakulteti i Mjekesise – Prishtine – Doktor i Mjekesise

Gjinekologjike Specializimi nga Gjinekologjia Dr. Arsim Gashi

(2002- ) Fakulteti i Mjekesise . Studimet Pasdiplomike nga lenda Gjinekologjia me Obstetrike – vijon semestrin e Ill-te

Eksperienca:

(2001-2004) Qendra e Mjekesise Familjare – Prishtine Enti Shendetesor

(2001-2004) Galaxy ” Prishtine Specialist Gjinekolog Obsteter Qendra Klinike Universitare Klinika Obstetrike Gjinekologjike

(1997-2001) Shkolla e Mesme e Mjekesise – Prishtine – 5 vite

Aktivitete tjera:

1990- Shoqata Humanitare Bemirwse ” Nena Tereze ” – Prishtine

Materniteti – Specializimi Gjinekologji me Obstetrike

Antarësimi ne Shoqatën e Mjekëve të Kosovës

Antarësimi ne Shoqatën e Gjinekologeve dhe Obsteterve te Kosovës
Ulpiana C5 1/5 Prishtine

© 2010 Poliklinika-Galaxy.com. Te gjitha te drejtat e rezervuara.