Location
Services


Kirurgjia e përgjithshme
Urologjia
Gjinekologjia me obstetrikë
Sëmundjet interne
Kardiologjia me egrometri e holter monitoring
Gastroenterologjia me endoskopi
Pediatria
Oftalmologjia
Neuropsikiatria
Dermatovenerologjia
Mjekësia e përgjithshme
Mjekësia familjare
Diagnostika ultrasonografike
Ekzaminimi funksional i mushkërive - spirometria
Laboratoriumi hematologjik dhe biokimik
Barnatorja
Lëshimi i certifikatave mjekësore

Galaxy Staff
Photo Galleries
 
 
Copyright © 2010 Poliklinika-Galaxy.com. All Rights Reserved.